• בקורת על ביהמ"ש העליון

  בתי משפט בישראל נוהגים לעוות את המציאות, לפי צרכי המערכת
  כל זאת בהשראת שופטי ביהמ"ש העליון.
  ראו כיצד כבוד השופטים הנכבדים:
  כב' הנשיא אהרון ברק, כב' השופט יעקב קדמי וכב' השופטת דליה דורנר
  בחרו לעוות את דין;
  הם הסתמכו על עובדות חלקיות וסילפו ביודעין עובדות אחרות
  האמת קבורה כאן וגם כאן.
  כל זאת עשו השופטים המכובדים במטרה לטייח את מחדלי השלטון!